Bestrijden van mollen (Talpa europaea).

Voor de biologie van de mol; zie menu plaagdieren, vervolgens biologie
Informatie over chemische en mechanische bestrijding.

Chemisch bestrijden
Doel
Bestrijding van mollen.

Methode
Middels het aanbrengen van pellets.

Product
Magtoxim WM Pellets.

Op grond van het besluit vakkennis- en bekwaamheideisen bestrijdingsmiddelen mag het middel uitsluitend beroeps- of bedrijfsmatig worden toegepast door personen in heet bezit van een vergunning mollen- en woelrattenbestrijding die is afgegeven of verlengd door de Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Van Veldhuijzen-Boxmeer beschikt over een vergunning mollen en woelrattenbestrijding.

Voorbereiding:
U dient binnen uw organisatie kenbaar te maken, dat het te bestrijden terrein drie dagen niet betreden mag worden.

Mechanisch bestrijden
Doel:
Bestrijding van mollen.

Methode:
Middels het aanbrengen van klemmen.

Werkwijze:
Mollenklemmen worden geplaatst in verse gangen.
Vervolgens worden er meerder controles verricht en zondig de klemmen verplaatst.
In de praktijk komt het er op neer, dat er tussen de 3 en 10 controles moeten plaats vinden.

Terug