Van Veldhuijzen een betrouwbare partner in het verrichten van luchtdichtheidsmetingen in ruimten en/of gebouwen.


Het doel van de desinfectie staat in het "proces" altijd centraal.
Het proces bepaalt hoe een luchtdichtheidsmeting met succes kan worden uitgevoerd.
Middels het gebruik van een BlowerDoor worden de ruimten getest op de luchtdichtheid.
Indien nodig wordt middels het gebruik van een rookmachine en/of blaasbalg aangegeven waar de lekkages bevinden.

De BlowerDoor DG – 700
Via scheuren, naden en andere openingen trekt de energie het gebouw uit.
Een gebouw dat niet dicht is kost extra energie.
Ook als het verlies niet merkbaar of voelbaar is, vertonen gebouwen lekkages.

Methode om het controleren van het verlies aan energie
- Met het BlowerDoor meetsysteem kunnen wij de luchtdichtheid van gebouwen meten.
- Lekkage is tijdens de bouwfase al vast te stellen en na het elimineren van de zwakke plaatsen de
  kwaliteit van alle maatregelen i.v.m. de afdichting van het gebouw beoordelen en documenteren.
- De BlowerDoor wordt in één of meerdere deuren van het gebouw ingebouwd.
- Met een verstelbare kader en een nylondoek wordt de deur afgesloten.
- Met de ventilator wordt in het gebouw over- en onderdruk gecreëerd.
- De afgezogen luchtinhoud wordt door de blowerdoor gemeten.
- Lekkages kunnen vervolgens verder worden opgespoord.

Inzetbaarheid van de BlowerDoor
- Nieuwbouw
- Renovatie
- Bestaande gebouwen
- Voor aanvang van een desinfectie
- Voor onderzoek

Rookvloeistof
De rookvloeistof is een olie die bij een temperatuur van 130 ° C kleurloos gaat verdampen en is niet schadelijk of vervuilend.
Tijdens de verdamping kan een zeer fijne neerslag ontstaan.

Rapportage
Van de bevindingen ontvangt u schriftelijke rapportage


Terug