Van Veldhuijzen-Boxmeer beschikt over een eigen entomologisch laboratorium waarin onderzoek wordt verricht en insectenkweken worden gehouden.

Onderzoek
Ons entomologsich laboratorium beschikt over veel ervaring op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek.
Sinds 1991 verrichten wij onderzoek op het gebied van vogelmijt en kakkerlakken.

Wij kunnen voor u determineren
Determineren is het soort vaststellen.
Als het soort bekend is kan het behandelingsplan worden opgesteld.
U kunt bij ons laboratorium onderzoeksmateriaal aanleveren om te determineren of, wij halen bij u het materiaal op.

Wat is onderzoeksmateriaal
- Levende of dode insecten en mijten.
- Uitwerpselen
- Boormeel van houtworm, huisboktor en spinthoutkever.
- Aangetast hout waar vermoedens van bestaan dat dit is aangetast door schimmels = zwammen.
- Uitwerpselen = keutels van ratten en muizen.
- Materialen, zoals kleding, schilderijen, die zijn aangevreten door insecten.

Rapportage
Van het onderzoek ontvangt u schriftelijke rapportage.

Referentie
Om tot een betrouwbare uitslag te komen, hebben wij een brede referentie-collectie.

Verkoop van kakkerlakken
Van Veldhuijzen-Boxmeer levert diverse soorten kakkerlakken
- Voor tentoonstellingen in musea
- Voor tentoonstellingen
- Voor beurzen
- Voor open dagen
- Voor onderzoek
- Als kweekmateriaal.

Soorten kakkerlakken
- Duitse kakkerlak, (Blatella gemanica)
- Bruinband kakkerlak, (Supella  longipal)
- Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta americana)
- Doodshoofd kakkerlak (Blaberus craniifer)
- Oosterse kakkerlak (Blatella orientalis)
- Surinaamse kakkerlak (Pycnoscelus Surinamensis)
- Australische kakkerlak (Periplaneta australasiae)

De levering van kakkerlakken gaat middels een analyse-certificaat.Terug