Digitale tekening maken van het complete watersysteem

Het doel is om het drink- en proceswater de leidingen in kaart te brengen en vervolgens de
risico's die aanwezig zijn “met betrekking tot vermeerdering van bacteriën” op te sporen.

Installatieaanpassingen:
Tijdens het opsporen van de gebreken aan het drink- en proceswaterleiding systeem zullen wij de gebreken aangeven.
Gebreken worden gekenmerkt, indien mogelijk, met tape.
Vervolgens kunt u deze installatieaanpassingen gaan verrichten.

Voorschriften:
Werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van het concept protocol legionella uitgegeven door
het ministerie van VROM.
Van Veldhuijzen-Boxmeer bezit het certificaat legionella risico-inventarisatie en legionella
beheersplannen.

Methode:
Opsporen van leidingen in samenspraak met technische dienst en/of installateur.
Deze gegevens worden vervolgens handmatig ingetekend.
Vervolgens gaat Van Veldhuijzen-Boxmeer dit digitaal verwerken.

Toegankelijk:
Uitvoering van onze werkzaamheden is alleen mogelijk, indien alle ruimten betreedbaar zijn.

Tekening:
Na verwerking krijgt u van ons een digitale tekening en een uitdraai.


Terug