Risico-inventarisatie (preventiepakket 1)

Risico-inventarisatie :
Tijdens de risico-inventarisatie wordt de gehele drinkwaterinstallatie, met de daaraan gekoppelde componenten, geïnventariseerd op mogelijke risico's met betrekking tot legionella.
Doel:
Het doel is om van de drinkwaterinstallatie een inventarisatie te maken van risico's die er aanwezig zijn “met betrekking tot legionella” met daaraan gekoppeld suggesties voor verbetering.
Dit alles om de vermeerdering van legionella in het koud- en warmwatersysteem zoveel mogelijk te beperken.
Tekeningen:
Voorafgaande de risico-inventarisatie moeten de volgende tekening(en) aanwezig zijn.
-Tekening van gebouw(en).
-Principe schema installatie.
-Tekening(en) installatie onderdelen.
Voorbereiding:
Voor aanvang van de risico-inventarisatie moet u de volgende handelingen treffen:
-Alle warmwatertoestellen inschakelen.
-Alle bezoekers, bewoners en personeel informeren over de aard van onze werkzaamheden.
Voorschriften:
Werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van handdleidingen ern voorschriften
Van Veldhuijzen-Boxmeer bezit het certificaat legionella risico-inventarisatie en legionella beheersplannen.
Rapportage:
- Van de bevindingen ontvangt u een schriftelijke rapportage.
- Methode: middels temperatuur metingen.
- Bestudering technische tekeningen.
- Inventariseren aangesloten waterapparaten.
- Visuele waarnemingen.
- Risico-inventarisatie is alleen mogelijk, indien alle ruimten betreedbaar zijn.

Beheersplan:
Naar aanleiding van een risico-inventarisatie kunnen wij voor u een beheersplan opstellen.

Legionella wateranalyse (Preventiepakket 2)
Doel:

Onderzoek naar de aanwezigheid en het aantal van kolonievormende eenheden (KVE ) van legionellabacteriën.
Methode:
Karakteristieke kolonies worden nader onderzocht door middel van reinkweken en
uitvoeren van bevestigings-en eventueel typeringsreacties.
Nederlandse norm:
Oonderzoek vindt plaats volgens NEN 6265.
Toepassingsgebied:
Dit onderzoek is van toepassing bij het bacteriologisch onderzoek van al dan niet verwarmd water, zoals drinkwater, grondwater, zwemwater, koelwater, regenwater, oppervlaktewater en afvalwater, tenzij de aard en/of het gehalte zwevende stof de bepaling verstoort.
Veiligheid:
Legionellabacteriën zijn opportunistisch pathogene micro-organismen.
Bij het werken met deze kiemen dienen dan ook de juiste veiligheidsmaatregelen te worden getroffen, vooral het voorkomen van de vorming van aërosolen.
Duur van het onderzoek:
7 of 14 dagen.
Laboratoriumonderzoek:
Het laboratoriumonderzoek wordt uitbesteed aan een geaccrediteerd sterlaboratorium.
Monsterneming:
De monstername wordt uitgevoerd door een officieel erkend medewerker van Van Veldhuijzen-Laboratoria.
Rapportage:
Van de bevindingen ontvangt u een schriftelijke rapportage.

Waterreservoir

Frequentie wateranalyse

Temp. < 20°C

1 x wateranalyse per jaar

Temp. 20-25 °C

1 x wateranalyse in ieder kwartaal waarin deze temperatuur optreedt.

Temp. > 25 °C

1 x wateranalyse per maand waarin deze temperatuur optreedt.

Aantal monsters:
1 stuk

Terug