Legionella en het opstellen van het beheersplan

Onderdelen uit het beheersplan:
- Organisatie
- Beschrijving technische installatie
- Procedure risico-inventarisatie
- Procedure opstellen beheersmaatregelen
- Procedure wijzigingen installatie/nieuwbouw
- Procedure reguliere temperatuurmetingen
- Procedure spoelen koud- en warmwaterleidingen
- Procedure heringebruikname na lange stilstand
- Procedure monstername
- Procedure afwijkingen
- Procedure positief watermonster
- Procedure besmetting legionellose
- Procedure beheer documenten beheersplan
- Procedure aanschaf en kallibratie meetmiddelen
- Werkinstructie temperatuurmeting
- Werkinstructie spoelen
- Werkinstructie monstername
- Werkinstructie risico-inventarisatie


Terug