De Milieuvergunning en certificaten van Van Veldhuijzen-Boxmeer
Van Veldhuijzen-Boxmeer beschikt over de volgende vergunning en certificaten

- IPM Rattenbeheersing
- TUV-VCA Erkenning
- HOSOWA Erkenning
- IKB-PSB Erkenning Ontsmetten
- IKB-PSB Erkenning Ongediertebestrijding
- NEN 4400-1
- NEN Beoordelingsbrief
- SBB leerbedrijf
- KBA & KBA-GB


Milieuvergunning
Van Veldhuijzen-Boxmeer beschikt, sinds 10 maart 1997, over een Milieuvergunning van de Gemeente Boxmeer.
De vergunning is verleent in de categorie 3, de inrichting is aangemerkt als type B.
Onze vergunning is verleent voor 2X 2500 kilogram opslag van gevaarlijke stoffen.
Beschrijving
De Wet milieubeheer is op veel bedrijven in Nederland van toepassing. Vele bedrijven zijn aangewezen als vergunningplichtig als zij actief zijn op het gebied van brandstoffen, milieugevaarlijke of ontplofbare stoffen, productie van levensmiddelen, ertsverwerking, verwerking van metalen, en andere.
Type B-bedrijf, categorie voor Van Veldhuijzen-Boxmeer.
Het Activiteitenbesluit Milieubeheer maakt een onderverdeling in bedrijven:
Type-A-B of C-bedrijven.
Type-B-bedrijven.
Bedrijven met een meldingsplicht. De mogelijke invloed op het milieu is niet zo negatief dat zij een milieuvergunning nodig hebben, maar zij vallen wel onder het speciale regime van het Activiteitenbesluit.
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) leerbedrijf
Van Veldhuijzen-Boxmeer is een erkend SBB leerbedrijf.


Terug