Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Van Veldhuijzen-Boxmeer
Van Veldhuijzen-Boxmeer onderscheidt zich in de branche door het leveren van hoogstaande kwaliteit en het geven van goede en volledige service.
Dit stelt de nodige eisen aan de inzet van mensen, materiaal, middelen en methoden.

Van Veldhuijzen-Boxmeer opereert in een dynamische en complexe markt. De laatste jaren is de vraag naar het soort diensten dat Van Veldhuijzen-Boxmeer verleent sterk toegenomen.
Dit is het gevolg van een aantal factoren, waaronder de stijgende welvaart, de strengere milieuvoorschriften en het feit dat er steeds minder bestrijdingsmiddelen op de markt zijn.

Opdrachtgevers, zowel particulieren, bedrijven als instellingen, willen aantoonbare kwaliteit in huis halen. Van Veldhuijzen-Boxmeer geeft hier gevolg aan door het huidige kwaliteitsbeleid, een flexibele houding, vakbekwame medewerkers en goed onderhouden apparatuur.

Behandelingsplannen
Wij werken aan de hand van vooraf opgestelde behandelingsplannen. Behandelingsplannen worden opgesteld naar aanleiding van een probleemanalyse.

Logboeken
Van onze werkzaamheden en bevindingen ontvangt u een "logboek", zodat u en andere belangstellenden de benodigde gegevens terug kunt vinden.

Overleg
Binnen Van Veldhuijzen-Boxmeer vindt met regelmaat overleg plaats. Overleg komt de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede.
- Stafvergaderingen.
- Buitendienstvergaderingen.
- Administratie overleg.
- Voor- en najaarsvergadering.
- Toolboxmeetings.
- Werkplekinspecties.

Opleidingen bij Van Veldhuijzen-Boxmeer
(zie linkermenu bedrijfsinfo, opleidingen)
- Desinfectie
- Gewasbescherming
- Gassingen
- Houtverduurzamen
- Legionella
- Opslag en transport van gevaarlijke stoffen.
- Ongediertebestrijding.
- Veiligheid.
- Voedselveiligheid.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu (zie linkermenu bedrijfsinfo, vergunning/certifcaten)
VCA*-certificaat
Van Veldhuijzen-Boxmeer heeft een VGM-beheersysteem volgens de VCA*-norm. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat daarbij voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

De VCA-norm is ontwikkeld door aannemers uit de (petro)chemie, maar wordt inmiddels ver daarbuiten toegepast en is niet beperkt tot Nederland. VCA was in eerste opzet een hulpmiddel voor selectie en eigenlijk is het dat tot op de dag van vandaag gebleven: een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan een bedrijf dat VCA gecertificeerd is, mag er op vertrouwen dat dit werk op een veilige manier wordt uitgevoerd.

Het VCA-certificaat is een verklaring dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het bedrijf de werkzaamheden waarvoor het gecertificeerd is, veilig kan en zal uitvoeren. Een levend VGM-systeem verhoogt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers en leidt tot een afname van het verzuimpercentage en het aantal ongevallen.

Het VGM-beheersysteem van Van Veldhuijzen-Boxmeer is gedocumenteerd in een VGM-handboek.

Milieuvergunning (zie linkermenu bedrijfsinfo, vergunning/certifcaten)
Van Veldhuijzen-Boxmeer beschikt tevens over een milieuvergunning. Hierin is o.a. de opslag van gevaarlijke stoffen geregeld.

Certificaten (zie linkermenu bedrijfsinfo, vergunning/certifcaten)
Van Veldhuijzen-Boxmeer beschikt overde volgende certifcaten
- IKB-PSB Desinfectie
- IKB-PSB Ongediertebestrijding
- NEN-4400-1

Laboratoria (zie linkermenu onderzoek)
Van Veldhuijzen beschikt over de volgende labroatoria
- Microbiologisch laboratorium, met HOSOWA erkenning
- Entomologisch laboratroium

Afvalgoederenstroom
Resten van ontsmettings - en bestrijdingsmiddelen worden door ons afgevoerd via de officiële afval goederenstroom.

VGM-coördinator
Onze VGM-coördinator bewaakt en vernieuwt deze processen.

Terug